Venujete sa chovu hospodárskych zvierat? Hľadáte firmu, ktorá predáva krmivá, rieši výživu hospodárskych zvierat a servis poľnohospodárskych subjektov?
Obráťte sa na spoločnosť Milki s.r.o. so sídlom v Bratislave.

 • Milki s.r.o.

 • Firma Milki s.r.o., so sídlom v Bratislave, bola založená v roku 2003.
 • Svoj názov ako i portfólio výrobkov firma prevzala od firmy Milkivit GmbH z Nemecka, s ktorou firma Milki od jej vzniku spolupracuje.
 • Program firmy je zameraný na predaj krmív a riešenie výživy hospodárskych zvierat
 • spojený so servisom podľa potreby poľnohospodárskych subjektov po vzájomnej konzultácii.
 • Zaoberá sa aj výrobou štartérov pre teľatá a doplnkových kŕmnych zmesí pre /hydina, prepelice, výkrm býkov.../ na Slovensku.
 • V ponuke sú mliečne náhradky (teľatá, jahňatá, odstavčatá), minerálne krmivá pre všetky druhy a kategórie zvierat, doplnkové krmivá na riešenie zdravotných problémov na
 • prírodnej báze, energetické krmivá (cukry, chránené tuky), lízne soli, kŕmne soli, doplnkové a kompletné krmivá, krmivá pre spoločenské zvieratá a bio-krmivá.
 • Ponuka sa stále dopĺňa o nové výrobky, ktoré zodpovedajú novým trendom vo výžive zvierat.

 • Ponuku, ktorá je dopĺňaná o nové výrobky:

 • mliečne náhradky
 • minerálne krmivá
 • doplnkové krmivá
 • energetické krmivá
 • lízne soli
 • kŕmne soli
 • doplnkové a kompletné krmivá
 • krmivá pre spoločenské zvieratá
 • bio krmivá
 
 • Kompletné kŕmne zmesi pre:

 • teľatá
 • dojnice
 • ošípané
 • ovce
 • hydinu
 • kone
 • spoločenské zvieratá