BAHNICE a BARANY

MINERÁLNA VÝŽIVA PRE BAHNICE A BARANY

OVIVIT
PoužitieMinerálne krmivo pre ovce a barany, vápnik 18,0 %, fosfor 4,5 %, sodík 10,0 %, horčík 3,0 %
DávkovaniePridáva sa do kŕmnej dávky (bahnice, barany, odchov jahniat) 15 – 30 g na kus a deň, alebo do doplnkového krmiva v podiele 3 - 4 %.Výrobok vyhovuje svojim surovinovým zložením ustanoveniam právnych predpisov pre ekologické poľnohospodárstvo menovite prílohe V.a VI. Nariadenia Komisie (ES)č.889/2008 ako aj Nariadeniu Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.
Baleniepapierové vrecia 25 kg

DOPLNKOVÉ KŔMNE ZMESI A KONCENTRÁTY