HYDINA

KOMPLETNÉ KRMIVO PRE HYDINU

Kompletné kŕmne zmesi pre úžitkové nosnice, odchov kurčiat, výkrm brojlerových kurčiat
KKZ HYD-10 úžitkové nosnice
KKZ HYD-01, KKZ HYD-02, KKZ HYD-03 odchov a výkrm brojlerových kurčiat
KKZ Prepelice - odchov a chov japonských prepelíc